Ansvarserklæring 13 - 17 år

13-17 years Waiver

Alle besøkende må skrive under på vår ansvarserklæring før første besøk. Besøkende forplikter seg til å ha kjennskap til våre sikkerhetsregler, samt å følge instrukser fra personal eller oppslag på senteret.

For personer i alderen 13-17 år skal foresatte sette seg inn i sikkerhetsreglene og skrive under på ansvarserklæringen. Foresatte er ansvarlig for at besøkende har forstått sikkerhetsreglene. Enkelte områder på senteret er forbeholdt personer over 15 år. 

Sikkerhetsregler: 

Opphold på senteret:

 • Barn under 13 år må til enhver tid være under oppsyn av en voksen.
 • Ingen løping eller roping på senteret.
 • Ikke stikk fingre i boltehengere eller annet stål på veggen.

Autobelay: 

 • Du er ansvarlig for å se vår opplæringsvideo eller få opplæring av personalet før du benytter deg av autobelay
 • Personer uten sikringskort eller opplæring i montering av klatresele skal få selen sjekket av personalet før de starter. Det er ditt ansvar å få selen sjekket. 
 • Kameratsjekk skal alltid gjennomføres før du forlater bakken.
 • Barn under 13 år skal alltid sjekkes av en voksen før de forlater bakken. 

Tauklatring

 • Du er ansvarlig for å overholde vikeplikten i klatreveggen. Forsikre deg alltid om at du ikke klatrer i andres fallsoner.
 • For å kunne sikre andre må du ha enten topptaukort eller brattkort.
 • Unntak: er fylt 13 år, og har deltatt på sikringskurs for under 3 måneder siden, da kan du sikre på kursrommet, og på veggene rett utenfor kursrommet, eller sikrer under veiledning av en person som innehar sikringskort. Personen med sikringskort skal alltid holde i den passive tauenden, og har det fulle ansvaret for sikkerheten. 
 • Ved ledklatring skal alle mellomforankringer klippes inn.
 • Våre topptau skal ikke brukes til ledklatring.
 • Bring aldri løse gjenstander opp i veggen. 

Buldring:

 • Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg.
 • Ikke opphold deg i fallsoner. Husk at ikke alle faller rett ned.
 • Madrassene er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller annen aktivitet.
 • Prøv å lande med bøyde knær for å unngå skade.
 • Vi anbefaler kontrollert nedklatring.

Ansvarserklæring:

 • Jeg er innforstått med at all klatring innebærer risiko, og at all aktivitet i Gneis Lilleaker sine lokale skjer på eget ansvar.
 • Jeg plikter til å informere personalet dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres atferd fører til økt risiko.
 • Gneis fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Jeg forplikter meg til å sette meg inn i sikkerhetsreglene, følge instrukser fra personalet, og instruksene som henger inne på klatresenteret.
 • Barn under 13 år må komme ifølge med voksne. Det skal minimum være en voksen pr. fjerde barn under 13 år.

Tusen takk for din signatur.
Du kan nå klatre på Gneis Lilleaker klatresenter!
Oops! Something went wrong while submitting the form.