Klatreinstruktør inne

Klatreinstruktør inne kvalifiserer deg til å: 

  • holde topp- og ledkurs inne
  • holde topp- og brattkorttester
  • lede klatrearrangementer inne

Det er dette kurset du trenger for å kunne jobbe som instruktør på klatresentere og anlegg i Norge.

Kvalifikasjoner (ref. Norges Klatreforbund) 

Må ha brattkort registrert på brattkompetanse.no

Må ha 12 måneders jevn erfaring med ledklatring. Med jevn erfaring menes aktivitet på minimum 1 økt pr. uke, eller minst 50 timer aktivitet fordelt utover de siste 12 månedene.

Må kunne klatre ruter sikkert og metodisk på led. Må være komfortabel med å fall og sikre fall på led.

Deltaker skal sette seg inn i pensum i forkant av kurset.

Alder

Minimum 16 år ved kursstart. Før fylte 18 år kan man kun virke som medinstruktør.

Varighet

16 timer kurs. 10 timer praksis som gjennomføres etter kurset. Deltaker er selv ansvarlig for å finne praksisplass.

Avbestillingsvilkår

For full refusjon må kurset avbestilles senest 14 dager før kursstart. Ved senere avbestilling eller manglende oppmøte gis ingen refusjon. Alle endringer eller avbestillinger må gjøres skriftlig per e-post.

Interesseliste klatreinstruktør inne

* indicates required